កម្មវិធីនេះរួមមានសកម្មភាពជាច្រើនដ៏មានតម្លៃជាក់ស្តែង បានរួមចំណែកលើកទឹកចិត្តកម្មាភិបាល យុទ្ធជន និងប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែនរបស់ខេត្ត Quang Nam ដើម្បីអបអរទទួលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម និងការពារយ៉ាងមាំមួនអធិបតេយ្យភាព សន្តិសុខនៅតំបន់ព្រំដែនជាតិ៕

leftcenterrightdel
ការពិនិត្យជំងឺ និងចែកថ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃឲ្យប្រជាជននៅស្រុក Tay Giang
leftcenterrightdel
ការជូនអំណោយដល់សិស្សានុសិស្សនៅឃុំ Axan ស្រុក Tay Giang
leftcenterrightdel
ការវេចនំអន្សមសម្រាប់ជូនដល់ជនក្រីក្រ
leftcenterrightdel
កម្មវិធីសិល្បៈដើម្បីទទួលអបអរទទួលបុណ្យឆ្នាំថ្មីរវាងកម្មាភិបាល កងទ័ពការពារព្រំដែន និងបងប្អូននៅតំបន់ព្រំដែនស្រុក Tay Giang
leftcenterrightdel
កម្មាភិបាល កងទ័ពការពារព្រំដែន និងគណៈប្រតិភូខេត្ត Quang Nam មកសួរសុខទុក្ខ និងជូនអំណោយដល់ក្រុមគ្រួសារទទួលរបបពីរដ្ឋ នៅឃុំ Dac Pring ស្រុក Nam Giang

បកប្រែដោយ Huyen Trang