នៅក្នុងការបំពេញទស្សនានៅលើនាវាថៃ កម្មាភិបាល គ្រូបង្រៀន និងសិក្ខាកាមទាំងអស់នៃវិទ្យាស្ថានកងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមត្រូវបានអ្នកដឹកនាំនាវាការពារមីស៊ីលលេខ៤៥៦ បង្ហាញអំពីសមត្ថភាព បច្ចេកទេស និងយុទ្ធវិធីនៃអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌនៅលើនាវា ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នៃការហ្វឹកហាត់លើសមុទ្រផងដែរ។

ការសែតកងទ័ពប្រជាជនអនឡាញសូមជូនរូបភាពមួយចំនួនស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ។

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកថៃនៅមូលដ្ឋាន Sattahip

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
គណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅទស្សនានាវាការពារមីស៊ីលលេខ៤៥៦

leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
អ្នកដឹកនាំនាវាការពារមីស៊ិលលេខ៤៥៦ បង្ហាញអំពីលទ្ធភាព បចេ្ចកទេស នៃអាវុធ យុទ្ធភ័ណ្ឌនៅលើនាវា
leftcenterrightdel
 

leftcenterrightdel
គណៈប្រតិភូនៃវិទ្យាស្ថានកងទ័ពជើងទឹកវៀតណាមថតរូបជាមួយនាវិកទាំងឡាយនៃនាវាការពារមីស៊ីលលេខ៤៥៦

បកប្រែដោយ Duy Hoan