យោងតាមលោកវរនាវីឯក Nguyen Duc Nam នាយករងវិទ្យាស្ថានកងទ័ពជើងទឹករបស់វៀតណាម និងជាប្រធានគណៈប្រតិភូបានឲ្យដឹងថា ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់កម្មាភិបាល គ្រូបង្រៀន យុទ្ធជន និងសិក្ខាកាមនៃវិទ្យាស្ថានកងទ័ពជើងទឹករបស់វៀតណាមបានជួបសំណេះសំណាល និងរៀនសូត្របទពិសោធន៍ពីកងទ័ពជើងទឹកភូមិន្ទថៃ រួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងចំណងមិត្ដភាពរវាងកងទ័ពជើងទឹកនៃប្រទេសទាំងពីរ។

កាសែតកងទ័ពប្រជាជនអនឡាញសូមផ្សាយរូបភាពមួយចំនួនអំពីគណៈប្រតិភូវិទ្យាស្ថានកងទ័ពជើងទឹករបស់វៀតណាមចាកចេញពីកំពង់ផែ Chuk-Samet ប្រទេសថៃ៕

leftcenterrightdel
នាវាក្ដោងលេខ ២៨៦ ចាកចេញពីកំពង់ផែ Chuk-Samet ប្រទេសថៃ
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
គណៈប្រតិភូវិទ្យាស្ថានកងទ័ពជើងទឹករបស់វៀតណាមជម្រាបលាកម្មាភិបាល យុទ្ធជនកងទ័ពជើងទឹកភូមិន្ទថៃ
leftcenterrightdel
កម្មាភិបាល យុទ្ធជនកងទ័ពជើងទឹកភូមិន្ទថៃជម្រាបលាគណៈប្រតិភូវិទ្យាស្ថានកងទ័ពជើងទឹករបស់វៀតណាម
leftcenterrightdel
នាវាក្ដោងលេខ ២៨៦ ចាកចេញពីកំពង់ផែ Chuk-Samet ប្រទេសថៃ និងបន្ដអនុវត្ដភារកិច្ច

 

បកប្រែដោយ Pham Diep