កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជននៃអង្គភាពបានអនុវត្តភារកិច្ចបានល្អ រួមគ្នាពុះពារជំនះការលំបាក និងហ្វឹកហាត់យ៉ាងសកម្មនៃវិធីប្រយុទ្ធ។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនអនឡាញសូមឧទ្ទេសនាមរូបថតមួយចំនួនអំពីសកម្មភាពបង្វឹកបង្ហាត់ និងការត្រៀមប្រយុទ្ធជាស្រេចរបស់កម្មាភិបាល យុទ្ធជននៃកងអនុសេនាធំកងស្វ័យត្រាណកាំភ្លើងធំការពារអាកាសប្រភេទ ៣៧ មីលីម៉ែត្រ នៅទីក្រុង Hung Yen ដូចខាងក្រោម៖

leftcenterrightdel
ចូលទីតាំងប្រយុទ្ធ
leftcenterrightdel
ត្រៀមបាញ់កាំភ្លើង
leftcenterrightdel
ត្រៀមបាញ់កាំភ្លើង
leftcenterrightdel
តាមដានទិសដៅនៅលើអាកាស

បកប្រែដោយ Huyen Trang