ជារៀងរាល់ឆ្នាំ បណ្តាអង្គភាពនៃកម្លាំងស្វ័យត្រាណរបស់ក្រុមហ៊ុនបានអនុវត្តយ៉ាងល្អនូវការបង្វឹកបង្ហាត់ ត្រៀមប្រយុទ្ធជាស្រេច និងទទួលបានរង្វាន់ខ្ពស់ក្នុងការប្រឡង ដែលរៀបចំដោយបញ្ជាការដ្ឋានខ័ណ្ឌ Tan Binh (បញ្ជាការដ្ឋានយោធាទីក្រុងហូជីមិញ)។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនអនឡាញសូមឧទ្ទេសនាមដល់មិត្តអ្នកអានអំពីរូបថតមួយចំនួននៃកម្លាំងស្វ័យត្រាណរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចខាងក្រោម៖

leftcenterrightdel
ការផ្សព្វផ្សាយផែនការបង្វឹកបង្ហាត់
leftcenterrightdel
ការហ្វឹកហាត់ក្រិត្យវិន័យ
leftcenterrightdel
ត្រៀមក្រាបបាញ់
leftcenterrightdel
ការហ្វឹកហាត់ក្រាបបាញ់
leftcenterrightdel
ការឈរបាញ់

បកប្រែដោយ Huyen Trang